Billingstadsletta 14

Rehablitering av kontorbygg 2000 km.

 

Varmeanlegg, kjøleanlegg, sanitæranlegg

 

Referanse/Kunde

Moderne Byggfornyelse as. Prosjektleder Morten Guldbrandsen

Andre referanser